Skip survey header
Dutch

Request zakken For uur

Quote required

1. Type benodigde offerte *Gelieve deze vraag te beantwoorden
  • Ruwe inschatting - vroeg stadium in het project
  • Budget - project is goedgekeurd maar op dit moment zijn er nog te weinig financiële middelen beschikbaar
  • Vaststaand - omvang en vereisten van het project zijn volledig vastgelegd en de te besteden bedragen zijn goedgekeurd, klaar om in te kopen